Bạn đang xem: Điều khoản

Điều khoản

Chào mừng bạn đã đến với Bepban.com. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bạn vui lòng đọc các điều khoản dưới đây.

1. Khi  sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản của trang web này. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản đưới đây để phù hợp với tình hình thực tế mà không thông báo cho bạn, bạn vui lòng thường xuyên cập nhật các thông tin này.

2. Trách nhiệm người sử dụng trang web

Khi truy cập vào trang này, bạn hiểu và chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang liên quan đến trả phí cho bên thứ ba như phí của nhà cung cấp dịch vụ Internet, phí pháp lý, phí tư vấn, … được phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bạn hiểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với các rủi ro khi bạn truy cập trang web. Các rủi ro này có thể gây thiệt hại cho máy tính và các thiết bị, gây mất dữ liệu do hành động tải xuống các thư mục có virus, hành động phá hoại gián tiếp hay trực tiếp của các hệ thống máy tính khác, lỗi phần mềm hay bất kì lỗi nào khác.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung trên trang web có thể  có thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của đường dẫn URL.

3. Quyền sở hữu trang web

Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web bepban.com này. Việc sao chép, sửa đổi, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp, phá hoại không thích hợp nào đều vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi.

4. Về thông tin đưa lên trang web

(1) Chúng tôi luôn tục kiểm tra và sẽ loại bỏ ngay lập tức các thông tin không phù hợp như:

(2) Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm pháp luật.

(3) Xâm phạm quyền tự do các nhân hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.

(4) Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không nhận được sự đồng ý.

(5) Đưa lên các đường dẫn có chứa virus máy tính.

(6) Bất kỳ hành động bất hợp pháp nào và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương tự.