Bạn đang xem: Chính sách

Chính sách

Những chính sách này liên quan đến quyền lợi của độc giả của Bếp bản, bạn hãy đảm bảo mình biết đầy đủ các điều kiện và điều khoản khi sử dụng trang web.
1. Miễn trừ trách nhiệm
Thông tin được xuất bản trên trang web này chỉ mang tính tổng quan, được viết ra với mong muốn mang đến thông tin hữu ích, chính xác, tin cậy và cập nhật nhất. Bếp bản không đưa ra các lời khuyên, chuẩn đoán về điều trị sức khỏe.
2. Chính sách chỉnh sửa nội dung các bài viết
Bếp bản cảm kết sẽ cải chính và làm rõ các nội dung đã được đăng lên nếu cần thiết. Các sửa đổi về lỗi chính tả hay về văn phong của bài viết sẽ không được thông báo. Với các lỗi liên quan đến nội dung, Bếp bản sẽ cập nhật thời gian thay đổi trên bài viết.
3. Chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân
Ngoại trừ một số trường hợp sử dụng thông tin cá nhân được ghi trong chính sách này, Bếp bản cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của độc giả ra ngoài.
Các trường hợp thật sự cần thiết Bếp bản có thể cung cấp thông tin của bạn là: (1) yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan pháp luật, (2) trong trường hợp Bếp bản cần bảo vệ quyền lợi chính đáng trước pháp luật.
4. Chính sách sử dụng Cookie
Cookie là một phần của các trình duyệt web (Chrome, Coccoc, Firefox, …) để lưu giữ phiên làm việc của người sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của người duyệt web. Một trong các ưu điểm lớn nhất của cookie là giúp người dùng khi mở lại trang web không cần thực hiện các thao tác đã phải làm khi vào trang lần đầu tiên.
Vì những lý do trên Bếp bản có sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Bạn có thể từ chối tất cả các cookie này.
Bếp bản cảm ơn sự hợp tác của bạn. Bếp bản hi vọng bạn cảm thấy thuận tiện và tìm được những thông tin hữu ích. Trong trường hợp bạn có bất cứ câu hỏi hay sự đóng góp nào xin vui long gửi về địa chỉ: huy@bepban.com